När Klövern fortsätter sin uppdatering av brand- och utrymningslarmsystem inom Kv Kullen Malmö i byggnaderna E-G-H-I, etapp 2, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB i Malmö.

Inom Kv Kullen har Klövern en uthyrningsbar yta om cirka 85 000 kvm i huvudsak för lager och industri. Fastigheten Kullen 1 ligger i Östra Malmö på Hanögatan/Kosterögatan.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Kullen 1 Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med befintligt brand- och utrymningslarmsystem som Consilium Säkerhet har levererat tidigare inom Kv Kullen.