När MVB Syd bygger nytt omsorgs- och LSS-boende till Trelleborgs Kommun inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Det nya omsorgsboendet inom Kv Lasarettet kommer att bestå av två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar och kommer att vara ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende med en total bruttoarea om 7500 kvm. Det nya omsorgsboendet kommer att uppföras på Lasarettsområdet, vid Frans Malmrosgatan, i Trelleborg.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystemConsilium FG5000TM där bl.a. analoga adresserbara rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.