Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

De tio nya objekten som förses med nytt brand- och utrymningslarm i denna omgång är bl.a. Rönnens FSK, Sege Park FSK, Beritta Gurris FSK, Kristallens FSK, Onyxens FSK, Ängshagens FSK, Djupadals FSK, och Vintrie FSK dessutom Nydalaskolan och Höjaskolan.

Samtliga dessa tio förskolor och skolor förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.