När CATENA bygger ny stor logistikfastighet till Svensk Cater i Sunnanå Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Catena har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Svensk Cater AB och investerar 106 Mkr i en ny logistikfastighet. Byggnation har påbörjades på den mark i Burlövs kommun, Sunnanå 12:52, där Catena håller på att utveckla en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö med av- och påfart till såväl E6 som riksväg 11. Detta blir den andra etableringen på Logistikposition Sunnanå. Catena kommer uppföra ett 8 500 kvadratmeter stort distributionslager.

Svensk Cater AB är en rikstäckande fullsortimentsgrossist för uteätarmarknaden och har en personalstyrka om ca 1.000 medarbetare runt om i Sverige.

Den nya logistikbyggnaden för Svensk Cater förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: CATENA