När Er-Ho Bygg AB uppför den nya Idalaskolan i Veberöd, till Lunds Kommun, Serviceförvaltningen – Lundafastigheter, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem samt högtalarsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Nya Idalaskolan i Veberöd består av en ny F3-skola för 200 elever och en ny förskola för 100 barn samt ett tillagningskök med kapacitet för 400 portioner. Själva skolan kommer att vara i två våningsplan med teknikutrymme på övre plan samt en intilliggande lägre byggnad. Inom projektet ingår också uppförande av en två-positions idrottshall med lägre läktare samt omklädningsdel. Parkeringsytor för såväl bilar som cyklar samt en större skolgård med tillhörande lekutrustning samt utekök, uteklassrum och förråd ingår också i projektet.

Den nya Idalaskolan i Veberöd förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem och Högtalarsystem av fabrikat SAC Nordic.