När Stenströms Skjortfabrik och Helsingborgshem bygger nytt kontorshus inom Kv Drottningen Helsingborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB, Landskrona.

Det väletablerade Helsingborgsföretaget Stenströms Skjortfabrik växer och vill fortsätta utveckla sin verksamhet med nya lokaler på Drottninghög i Helsingborg. I ett samarbetsprojekt tillsammans med Helsingborgshem blir idéerna nu steg för steg verklighet. Ett samarbete som får stor betydelse för Drottninghögs framtid. Det nya kontorshuset blir cirka 6000 kvm stort och intill kontorshuset bygger Helsingborgshem ett större garage.

Kontorshuset inom Kv Drottningen Helsingborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Stenström/Helsingborgshem