Consilium Säkerhet Syd Malmö är numera även certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2018:1. Consilium Säkerhet är det sjätte företaget i Sverige som innehar certifieringen och en av två systemleverantörer som uppfyller dessa krav.

Att erhålla certifieringen är ett led i vår utveckling och ytterligare en kvalitetsstämpel att vara den marknadsledande systemleverantören av automatiska brand- och utrymningslarm.

Certifikatet utfärdas av SBSC Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.