I samband med att Malmö Stad bygger om befintliga byggnader/lokaler för Malmö Borgarskola inom Kv Excellensen så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

I denna etapp sker ombyggnad av hus A och D av Malmö Borgarskola samt sedan tidigare pågår nybyggnad av en ny skola och sporthall.

Hus A och D inom Malmö Borgarskola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TMoch Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic.