När Byggmästaren i Skåne på uppdrag av Malmö Stad, Servicenämnd – affärsområde Stadsfastigheter, bygger en ny skola, förskola och idrottshall inom Kv Träförrådet, Västra Varvsstadens skola, Malmö så så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Den nya skolan, Västra Varvsstadens Skola, kommer att ligga längs Einar Hansens esplanad, som är planerat för att bli cykelstråk och för bilar genom Västra hamnen. Den nya skolan byggs för cirka 550 elever och blir en byggnad i 3-5 våningar med tillhörande idrottshall. Skolgård kommer att finnas både i markplan och på takterasser. I förskolan blir det fyra avdelningar med totalt cirka 80 platser.

Västra Varvsstadens Skola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic samt inom idrottshallen levereras ett ljudsystem från Yamaha och SAC Nordic. Inom skolan och förskolan installeras två centralenheter FG5000 som sammankopplas i ett gemensamt nätverk och totalt cirka 750 detektorer/enheter installeras samt över 200 högtalare används i utrymningslarmet.

Bild/Illustration: Sydark Konstruera