När Wihlborgs Fastigheter AB bygger om fastigheten Kv Kranen 2 inom Västra Hamnen Malmö för Malmö Universitet och Polisskolan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande via Elfast / Climat 80 AB, Malmö.

Malmö Universitet har fått i uppgift att driva polisutbildningen i Malmö med start 2019 och det blir i universitetets tidigare lokaler inom Kranen 2 på Östra Varvsgatan i Dockan som man kommer förlägga polisutbildningen. I dagsläget finns polisutbildning på tre orter i Sverige och Malmö blir nu den fjärde orten. Lokalerna kommer byggas om så att de uppfyller de behov som polisutbildningen har. Det rör sig om forskning, skjutbanor och olika övningsmiljöer men även garage för polisfordon. Den 1 juli 2019 ska lokalerna stå klara för inflyttning.

Den nya Polisskolan inom Wihlborgs Fastigheters lokaler Kv Kranen 2 förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystemConsilium FG5000TM och Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic. Totalt kommer Polisskolan att skyddas med över 300 detektorer flertalet av typen multikriterierdetektor CN-PYH och närmare 300 högtalare installeras.

Bild: Wihlborgs Fastigheter