I samband med att Sysav uppgraderar sitt brand- och utrymningslarm inom fastigheten för farligt avfall och elektronikåtervinning på Spillepengen Malmö byter Consilium Säkerhet ut befintligt brandlarmsystem och uppgraderar anläggningen till modern säkerhetsteknik.

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Sysav ägs av 14 kommuner.

Precis som övrig fastigheter inom Sysav Spillepengen förses fastigheten för farligt avfall och elektronikåtervinning med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Sysav