När VA-Syd Malmö bygger en ny produktionsanläggning inom Sjölundaverket i Malmö så levererar Consilium Säkerhet dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 Elfast Malmö.

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Avloppsvattnet kommer från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner. VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Sjölunda avloppsreningsverk ligger i norra delen av Malmö hamn och tar emot tar emot avloppsvatten motsvarande sju fulla badkar per sekund (ca 1350 l/s).

Den nya produktionsanläggningen inom Sjölundaverket Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.