I samband med att TePe Munhygienprodukter AB Malmö bygger en ny produktionshall och lager om 7000 kvm i Fosie Malmö så levererar Consilium Säkerhet dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

TePe Munhygienprodukter AB är ett privatägt företag som tillverkar munhygienprodukter sedan 1965 och har sitt huvudkontor i Malmö, dotterbolag i sex länder och distributörer i över 60 länder. Bolaget har cirka 300 anställda och all design, utveckling och produktion bedrivs vid TePes anläggning i Malmö.

Den nya produktionshallen för TePe förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med övriga Consilium brandlarmsystem inom TePe.

Bild/Illustration: TePe Munhygienprodukter AB