I samband med projekt NKV som omfattar ca 18 000 m2 ombyggnad och ca 5000 m2 tillbyggnad har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm.

Projektet NKV är ett komplext om- och tillbyggnadsprojekt inom ett område med stora krav på logistik och samordning med pågående sjukhus- och övrig byggverksamhet. Efter färdigställande kommer NKV logistiskt och verksamhetsmässigt att ingå som en del av det Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna.

NKV kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.