Consilium Säkerhet Stockholm har fått förtroende att leverera brand- och utrymningslarmsystem till den nya brandstationen som byggs i Häggvik, strategiskt placerad intill nya förbifarten Stockholm.

Räddningstjänsten Attunda har länge varit i behov av nya lokaler för att klara den kapacitet som verksamheten kräver. Därför byggs en ny brandstation centralt placerad vid Häggvik handelsplats. Den nya moderna brandstationen gör att räddningstjänsten kan ta ytterligare ett steg för att utveckla säkerheten i Sollentuna kommun så väl som närliggande kommuner.

Den nya brandstationen i Häggvik, Sollentuna, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Sollentuna Kommun