Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande fem fastigheter/lokaler med nytt brand- och utrymningslarm Öresundutställningen Lernacken, Praktik Malmö, Bäckahästgatans LSS-boende, Sofielundsskolan och Nydala Förskola.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.