När Wihlborgs Fastigheter uppför fastigheten Prisma inom Oceanhamnen i Helsingborg så leverera Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Assemblin El AB Helsingborg.

Prisma blir en unik, särpräglad fastighet om 11 000 kvm med magnifika glaspartier som reflekterar årstidernas växlingar, havets glitter och solens strålar. Det segelliknande innertaket ger en luftig atmosfär och reflekterar ljuset som faller in genom den lekfulla fasaden. I hjärtat av huskroppen flödar ett mjukt dagsljus som lyser upp de inre delarna.

Det ny akontorshuset Prisma i Helsingborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild:/Illustration: Wihlborgs Fastigheter / EGA Arkitekter