I samband med att Specialfastigheter förstärker brandskyddet inom den medeltida borgen Glimmingehus och intill liggande fastigheter med café och utställning så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektrolanz AB Staffanstorp.

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Ett ståtligt bygge som påbörjades 1499 på uppdrag av den danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand. I dag är Glimmingehus ett levande fornminne och ett centrum för medeltidsintresserade från hela Norden, liksom ett spännande utflyktsmål. Ny arkeologisk och byggnadshistorisk forskning har hjälpt till att ge en bild av hur borgen en gång byggdes och användes.

Glimmingehus förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Två stycken centralenheter FG5000 sammankopplas i ett gemensamt nätverk och anslutning sker av två externa BFT. I anläggningen kommer multidetektorer att användas tillsammans med adresserbara larmdon.

Bild/Källa: Riksantikvarieämbetet