I samband med att Kronetorp Park Projekt AB uppför 266 lägenheter och allmänna lokaler inom Kronetorp Park i Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB i Landskrona.

Kronoetorp Park är ett nytt miljövänligt boende intill Burlövs Centrum och i första etappen, kvarter 1-3, så kommer kvarter 2 att förses med underjordiskt garage.

Det nya garaget inom Kronetorp Park Kv 2 i Burlöv förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där Consiliums multisensor SensEye CN-PYH kommer att installeras.

Bild/Illustration: Kronetorp Park Projekt AB