I samband med att MKB Fastigheter uppför modulhus inom Kv Kuratorn, vid Mobilias parkering Malmö, som omsorgsboende till Malmö Stad så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB Malmö.

Det nya modulhuset med totalt 102 boenderum förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM i anläggningen kommer bl.a. Consiliums optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PYS att användas.