Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande sex fastigheter/lokaler med nytt brand- och utrymningslarm Västers Förskola, Triangelns Förskola, Vombsjögården, Finnhult, Holmviksgatans LSS-boende och Heleneholms Äldreboende.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.