När Er-Ho bygg bygger en ny fastighet för ABKATI i Sunnanå, Arlöv, inom Burlövs Kommun levererar Consilium Säkerhet fastighetens brandskydd tillsammans med Elgruppen i Lomma.

ABKATI tillhör affärsområdet Transport Solutions inom Axel Johnson International som är en del av Axel Johnson-koncernen. ABKATI är en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter och detaljer för kommersiella fordon och off-the-road maskiner.

Fastigheten för ABKATI Arlöv förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.