I samband med att Lunds Kommun, via Lundafastigheter, bygger om och till matsalen på Polhemskolan så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning/komplettering av befintligt brand- och utrymningslarm inom skolan samt beställning på nytt passer- och inbrottslarmsystem, komplettering av befintlig ljudanläggning och leverans av nya teleslingor via Egestam Mattsson El & Data AB Vellinge.

Polhemskolan i Lund är Lunds största kommunala gymnasieskola och en av Sveriges största skolor. På skolan går cirka 2 500 elever.

Den nya matsalen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem frånSAC Nordic och ett helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA.

Bild: Lunds Kommun