När RO-Gruppen tillsammans med TAM Retail bygger en Mixed Use-fastighet i Ystad inom Kv Maskinisten, Dragongatan, för Sydslipers AB så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med RSA El- och Data Malmö.

Den nya fastigheten om totalt cirka 4000 kvm kommer bl.a. innehålla restauranger, butiker och gym.

Fastigheten Kv Maskinisten förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: RO-Gruppen AB