I samband att PEAB uppför en ny förskola för Kunskapsporten i Svedala inom Kv Åkerbruket, ”Växthuset”, så levererar Consilium Säkerhet Malmö förskolans brand- och utrymningslarm tillsammans med INSTA El Syd AB – del av INSTALCO.

Kunskapsporten vann våren 2018 en upphandling i Svedala kommun. I Aggarp söder om Svedala kommer Kunskapsporten att uppföra, äga och förvalta en ny förskolefastighet, ”Växthuset”. Förskolan Växthuset kommer att omfatta 8 avdelningar.

Förskolan Växthuset i Svedala förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Kunskapsporten