Malmö 2019-09-05

Consilium brandsäkrar Katedralskolan Lund !

 När Lundafastigheter Lund bygger om byggnad E inom Katedralskolan Lund så uppgraderas och förstärks bl.a. brandskyddet och Consilium Säkerhet Malmö levererar Katedralskolans nya brand- och utrymningslarmsystem via Assemblin El AB Lund.

Katedralskolan grundlades 1085 och är Skandinaviens äldsta skola. Skolan ligger mitt i centrum av Lund och skolan erbjuder sex olika universitetsförberedande utbildningar: Spetsutbildningarna Historieprogrammet respektive Lingua; det internationella programmet IB Diploma Programme samt Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Katedralskolan byggnad E förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure samt övriga byggnader ansluts som konventionella sektioner i ny centralapparat.

Bild: Lunds Kommun