Malmö 2019-09-06

Consilium brandsäkrar mer inom Kronetorp Park !

När utbyggnaden av Kronetorp Park i Burlöv fortsätter så levererar Consilium Säkerhet Malmö nya brandlarmsystem tillsammans med GC Gruppen AB Landskrona.

Det nya projekt består av ett nytt brand- och utrymningslarmsystem i garage med dubbla våningsplan samt ett nytt brand- och utrymningslarm till en större förskola inom området. Sedan tidigare har Consilium Säkerhet levererar brand- och utrymningslarm i övriga garage inom Kronetorps Park.

Kronetorps Park är en del av Kronetorpstaden som omfattar cirka 100 hektar och beräknas inrymma attraktiva bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation för cirka 7 300 boende när det är fullt utbyggt. Burlövs nya stadsdel ska innehålla ett blandat bostadsutbud samt offentlig och privat service.

Både garaget och förskolan inom Kronetorps Park Burlöv förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Sydark Konstruera