Malmö 2019-09-06

Consilium brandsäkrar Spårvagnsdepå i Lund !

När NCC på uppdrag av Lunds Kommun och Region Skåne bygger en ny spårvagnsdepå för Lunds nya spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm tillsammans med Eitech Electro AB Lund.

Den nya spårvagnsdepån uppförs i närheten av ESS inom Brunnshög och är sista punkt i spårvägslinjen. Depån ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna.

Spårvagnsdepån förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Tengbom