Stockholm 2019-09-12

Consilium brandsäkrar Astoriahuset, Kv Riddaren, Stockholm !

I samband med om- och tillbyggnad av Kv Riddaren i centrala Stockholm har Consilium Säkerhet Stockholm tillsammans med ApQ El AB Stockholm fått förtroendet att levererar fastighetens nya brand- och utrymningslarmsystem.

Projektet omfattar en nybyggnad av en kontorsfastighet i nio våningsplan samt en omfattande och varsam restaurering av anrika Astoriahuset som ursprungligen uppfördes 1873-74. När hela projektet är klart kommer det att innehålla restaurang, butiker, kontor och bostäder.

Kv Riddaren, Astoriahuset, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Hulmegården Fastigheter