Malmö 2019-10-15

När Lunds Kommun, Lundafastigheter, utvecklar Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnad till Campus Vipan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med ApQ El AB och PEAB.

Projektet, Campus Vipan, kommer att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader, som bl.a. ersätter dagens tillfälliga paviljonger. Med detta får skolan moderna och trivsamma lärmiljöer, som är bättre anpassade för högskoleförberedande utbildning och som samtidigt ger skolan möjlighet att växa och erbjuda plats för fler elever. Samlokaliseringen med Komvux innebär dessutom ett smartare och utnyttjade av lokalerna än det görs idag. Projektet omfattar åtta befintliga byggnader inom Vipan, som ska byggas om och kompletteras med en helt ny byggnad med två förbindelsegångar.

Campus Vipan kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic med integrerat inrymningslarm samt meddelande för inbrottslarmsystemet tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure. Totalt kommer det att finnas åtta centralapparater FG5000 och åtta centralenheter ASL-Integra integrerade i ett gemensamt fibernätverk inom Campus Vipan.

Bild/Illustration: Lunds Kommun