Malmö 2019-10-18

I samband med att Carl F bygger nytt kontor, verkstäder och garage inom Kv Grundkallen i Norra Hamnen, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarm tillsammans med Emil Lundgren AB Malmö.

Carl F är ett 130-årigt familjeföretag som arbetar med avfallshantering och som även har kranbilar för transport och lyft. Carl F har ett stort utbud av containrar och kranbilar för både privatpersoner och företag. Carl F:s gulröda lastbilar och containrar syns på många platser i sydvästra Skåne, från Helsingborg, runt Ringsjön och ner till Ystad.

Det nya kontoret, verkstäderna och garaget för Carl F kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett integrerat passer- och inbrottslarmsystem RCO M5 MEGA tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.