Göteborg 2019-11-13

När Borås Stad uppdaterar och förstärker brandskyddet inom Vård- och omsorgsboendet Byttorpsklint så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- ooch utrymningslarmsystem i en totalentreprenad.

Vård- och omsorgsboende Kvibergsgatan 17 har sju avdelningar. Fyra avdelningar erbjuder boende för personer med demenssjukdom och har totalt 48 platser. Tre avdelningar erbjuder boende för personer med somatisk sjukdom och har totalt 38 platser. Inom fastigheten finns även en förskola.

Byttorpsklint förses med över 550 nya brandlarmsdetektorer dels byts cirka 200 befintliga detektorer och dels utökas brandskyddet med ytterligare 350 detektorer dessutom kompletteras anläggningen med utrymningslarm inom samtliga boenderum och gemensamma lokaler. Byttorpsklint förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM

Bild: Borås Stad