Malmö 2019-11-18

När Malmö Stad, via Stadsfastigheter uppför två stycken nya LSS-boende, Stensåkerns LSS-boende i Oxie och Toarps LSS-boende i Malmö, och en ny förskola, Ellstorps Förskola inom Kv Baldershage Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med CAANEL Elteknik AB, Malmö.

Precis som så många andra fastigheter för Malmö Stad så förses även dessa tre nya fastigheter med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.