Malmö 2019-12-06

I samband med att Veidekke uppför fastigheten Kv Triton Malmö på uppdrag av Lantmännen Fastigheter AB så levererar så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm  tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Kv Triton består av två fastigheter som kommer att innehålla garage, livsmedelsbutik, kontor, vårdboende och boende. Byggherre är Lantmännen Fastigheter och för arkitekturen svarar Wingårdhs Förutom lokaler och bostäder byggs ett parkeringsgarage under hela kvarteret.

Fastigheterna inom Kv Triton Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM – totalt tre styck centralenheter med över 700 detektorer kommer att skydda fastigheten – och inom livsmedelsbutiken installeras utrymningslarmsystem med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild:Illustration: Wingårdhs/Lantmännen Fastigheter