Stockholm 2019-12-12

När Hedvig Eleonora skola på Östermalm i Stockholm genomgår en omfattande renovering har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera skolans nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Combiconsult i Stockholm AB .

Anrika Hedvig Eleonora skola uppfördes år 1884 efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Hedvig Eleonora var Stockholms första större folkskoleanläggning och utformades i nyrenässansstil, med en rik putsdekor, praktfulla trapphus och omsorgsfull detaljering. Skolbyggnaden skall nu byggas om renoveras för att komma till rätta med bristande ventilation och slitna ytskikt. Dessutom ska matsalen byggas om och till.

Hedvig Eleonora skola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Foto: AIX Arkitekter