Malmö 2020-01-16

I samband med att Malmö Stad genom dess servicenämnd Stadsfastigheter bygger om Teknikens och Sjöfartens hus, Tekniska museet, Malmö för verksamhetslokaler till Wisdome har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning/komplettering av brand- och utrymningslarm via Caanel Elteknik i Malmö AB.

I början av 2021 inviger Malmö Stad Wisdome Malmö på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer Wisdome Malmö att erbjuda upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit. En högteknologisk 360-graders domteater byggs där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Projektionerna på den krökta ytan kommer att omge besökaren. Domen planeras invigas i början av 2021 och kommer att ha ca 60 sittplatser.

Wisdome Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. aspirationsdetektor ASD535 kommer att skydda besökarna och lokalerna tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.