Malmö 2020-01-16

När Hemsö Fastigheter bygger om fastigheten Kv Herkules 34 i centrala Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning av fastighetens brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem tillsammans med INSTA El Syd AB Malmö.

Fastigheten Kv Herkules 34 ligger på Corfitz Beck-Friisgatan i centrala Trelleborg och har flertalet hyresgäster bl.a. har Swedbank och Region Skåne lokaler i fastigheten. Fastigheten Herkules 34 ingår i den investering som Hemsö Fastigheter planerar i Trelleborg och fastigheten ligger nära citykärnan i Trelleborg.

Fastigheten Kv Herkules 34 Trelleborg förses med förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.