Malmö 2020-02-07

I samband med att Byggmästaren i Skåne uppför en ny förskola, Södra Gränstorps Förskola, till Trelleborgs Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö förskolans brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Den nya förskolan kommer att ha en bruttoarea på cirka 1800 kvm och kommer att bestå av åtta avdelningar med plats för upptill 160 barn.

Södra Gränstorps Förskola Trelleborg kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med uppkoppling mot Trelleborgs Kommuns överordnade presentationssystem Consilium csVisionTM och ett helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA.

Bild/Illustration: Johannes Igelström Arkitektbyrå