Malmö 2020-02-26

I samband med att HA Bygg, Henrik Anderssons Byggnads AB, bygger nytt LSS-boende för Malmö Stadsfastigheter och dess servicenämnd Malmö Stadsfastigheter, Wowra LSS-boende så levererar Consilium Säkerhet Malmö LSS-boendet brand- och utrymningslarmsystem via Wagners Elektriska AB Vallåkra.

LSS-projektet omfattar rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av LSS boende fördelat på två byggnader där ena delen avser verksamhet och andra delen personalutrymme. Utemiljön är väl anpassad för verksamheten och dess boende samt fastighetens totala area är ca 4000m².

Det nya LSS-boendet, Wowra LSS, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Arkitektgruppen Malmö