Malmö 2020-02-29

När fastighetsbolaget Öresundsporten AB Limhamn förstärker och uppgraderar brandskyddet inom studentboendet Biskopsgården, Biskopsgatan, i central Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm.

Biskopsgården inom Kv Thomander 7 i centrala Lund är ett studentboende i fyra våningar som erbjuder studentrum med gemensamma sällskapsytor och kök.

Studentboendet Biskopsgården Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart bandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium/Nittan optiska rökdetektor CN-PYS med inbyggd adresserbar siren kommer att övervaka boendet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: LU Accommodation