Malmö 2020-03-13 

I samband med att Hemsö Fastigheter AB bygger om ännu en fastighet inom Kv Klostergården 2:9, byggnad 88, Lund och anpassar fastigheten för utbildningsverksamhet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 Entreprenad AB Malmö.

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö har under ett antal år utvecklat området successivt. Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.

Byggnad 88 inom Kv Klostergården 2:9 S:t Lars Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.