Stockholm 2020-03-20

När TL Bygg på uppdrag av Vectura Fastigheter bygger nytt äldreboende i Fornudden inom Tyresö kommun så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm via Elektrotrade Installation.

Vectura Fastigheter utvecklar ett nytt äldreboende i Fornudden, Tyresö. Det nya äldreboendet kommer att innehålla totalt 60 lägenheter och blir uppdelat i sex vårdavdelningar med en uthyrbar yta om totalt 4 330 m2. Hyresgäst är Vardaga som kommer att driva äldreboendet Villa Fornuddsbacken med beräknat tillträde 2020. Det nya äldreboendet kommer att inkludera gemensamma utrymmen för samvaro och rekreation.

Det nya äldreboendet, Villa Fornuddsbacken förses med ett ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Vectura Fastigheter