Malmö 2020-04-09

När Skanska på uppdrag av Region Skåne uppför den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera vårdbyggnadens brand- och utrymningslarmsystem via NSM El (Nya Sjukhusområdets Malmö El, ett samarbete mellan Assemblin El AB Malmö och ApQ El AB Malmö).

Den nya vårdbyggnaden består av två sammanlänkade huskroppar och kommer att vara tio respektive elva våningar höga. De nya lokalerna kommer inrymma 10 vårdavdelningar med 240 enkelrum, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi och intensivvårdsavdelning med egna platser för barn. Vårdbyggnaden kommer även att inrymma publika miljöer med apotek, kiosk, kafé med mera. Under mark kommer det att finnas omklädningsrum och cykelgarage samt kulvertsystem för transporter och teknik.

Den nya vårdbyggnaden på totalt 108 000 kvadratmeter, är en del av arbetet Region Skåne genomför när de utvecklar och moderniserar sjukhusområdet i Malmö.

Den nya vårdbyggnaden kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium multikriteria detektor SensEyeTM CN-PYH kommer att skydda verksamheten tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure samt som option ingår leverans av sprinklerövervakningssystem Consilium S5000. Brand- och utrymningslarmsystemet inom vårdbyggnaden sammankopplas med överordnat presentations- och styrsystem csVisionTM inom Region Skåne.

”Vi är mycket glada och stolta över att NSM El och Skanska tillsammans med slutkunden Region Skåne valt Consiliums interaktiva brandlarmsystem FG5000TM för att brandsäkra nya vårdbyggnaden på Malmös sjukhusområde.” säger Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB. Sedan tidigare finns Consilium brandskydd inom andra skånska sjukhus som Trelleborgs Lasarett, SUS Skånes Universitets Sjukhus Malmö, Landskrona Lasarett, Helsingborgs Lasarett, Ängelholms Sjukhus och Hässleholms sjukhus samt på flertalet vårdcentraler för Region Skåne.

”Beställningen från NSM El, befäster därmed ytterligare vår position som marknadsledande systemleverantör av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.” avslutar Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB.

Bild:/Illustration: White Arkitekter