Malmö 2020-04-17

När Parkfast AB uppför ett nytt parkeringshus och kontorshus inom Kv Arenen 5, Malmö Arena Tower, Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Insta El Syd AB Malmö.

Den nya fastigheten består av ett nytt parkeringshus över inlastningen till Malmö Arena och ett kontorshus med 12 våningar samt är en del av Malmö Arena Tower. Den nya byggnaden ansluter till Malmö Arena och Malmö Arena hotell och totala byggytan är cirka 12 000 kvm.

Det nya parkeringshuset och kontorshuset Malmö Arena Tower kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. SensEyeTM detektorn CN-PYH kommer att användas för att skydda fastigheten och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration:wingårdh och medarbetare ab