Malmö 2020-04-23

I samband med att Otto Nilssons Byggnads AB för Lunds Kommun, Lundafastigheter, bygger om och renoverar idrottshallen vid Nyvångskolan i Dalby så levererar Consilium Säkerhet Malmö idrottshallens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Strands Eltjänst i Dalby.

Mitt i det natursköna Dalby strax utanför Lund ligger Nyvångskolan som är en grundskola F-9 med cirka 900 elever, fem fritidsavdelningar och en stor idrottshall.

Idrottshallen inom Nyvångskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. SensEyeTM detektorn CN-PYH kommer att användas för att skydda fastigheten och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Lunds Kommun