Göteborg 2020-04-23

I samband med att Skövdehem AB uppför en ny multisportarena, Skövdehem Arena, intill Billingehov/Lillegården Skövde så levererar Consilium Säkerhet Göteborg ett heltäckande brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med Källströms Elektriska.

Den nya multisportarenan om totalt cirka 7700 kvm kommer att vara en arena för racketsporter, gymnastik och gym. Den nya byggnaden kommer att skapa en ny gemensam entré både för den befintliga ishallen som den nya multiarenan. Förutom nya utrymmen för sport och aktiviteter kommer multiarenan även innehålla en ny restaurang.

Den nya multisportarenan, Skövdehem Arena, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TMoch utrymningslarmsystem med Talat meddelande från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Ritningarnas Arkitektbyrå AB