Malmö 2020-06-04

Consilium Säkerhet Malmö har fått förtroende att leverera och installera brand- och utrymningslarmsystem inom ytterligare tre fastigheter inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses Blankebäcksskolan i Oxie, Karl-Johan skolan i Limhamn och Hästhagens IP med nytt brand- och utrymningslarm.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS. Dessutom uppgraderas anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.