Malmö 2020-06-30

När Byggmästaren i Skåne AB på uppdrag av Malmö Stad Stadsfastigheter uppför en ny förskola, Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 Triangelområdet Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Inom Rådmansvången, vid Triangeln, i centrala Malmö kommer den nya förskolan, Källängens Förskola, att uppföras. Genom förskolans centrala placering i Malmö kommer barnen på förskolan att bl.a. kunna besöka och vistas i en av Malmös stora parker, Pildammsparken. Dessutom underlättar närheten till kollektivtrafiken i Malmö för klimatsmart förflyttning, både för föräldrar och verksamheten

Den nya förskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Malmö Stad/New Line Arkitekter