Malmö 2020-07-16 

När NIMAB uppför ett helt nytt nationshus till Blekingska Nationen inom Kv Studentkåren 4 i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö nationshuset nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med GC Gruppen AB Landskrona.

Blekingska Nationen via Stiftelsen Herulero i Lund bygger ett helt nytt nationshus i expansiva nordöstra delen av Lund med närhet till ESS, Ideonområdet och Medicon Village.

Det nya nationshuset förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarm FBT Vaie från SAC Nordic samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter