Malmö 2020-08-25

I samband med att Er-Ho Bygg erhållit uppdrag att bygga en ny Amfiteater i Lomma och renovera Bjerred Station i Bjärred så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastigheternas brand- och utrymningslarm tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Den nya Amfiteater byggs vid strandängarna i Lomma och tanken är att den nya amfiteatern ska kunna användas av föreningar, privatpersoner, företag och ideella organisationer.

Bjerreds stationshus uppfördes 1901 i romantiserande panelarkitektur och användes som stationshus till och med 1938 då järnvägsförbindelsen med Lund lades ner. Därefter har Stationshuset bl.a. används som fritidsgård men i samband med att den nya fritidsgården Stationen 2.0 stod klar 2018 har Lomma Kommun nu bestämt att renovera fastigheten så den kan användas för servering och kontorsutrymmen. All renovering inom Bjerreds Station sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

Både Amifiteatern i Lomma och Bjerred Stationshus förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Kamikaze arkitekter/ Lomma kommun